اخبار و اطلاعیه هاتمدید مجله magiran

احتراما به اطلاع می رساند پایگاه مجلات Magiran به آدرس www.magiran.com به مدت یکسال تمدید گردید . ضمنا دسترسی آزمایشی به پایگاه accessmedicine (http://www.accessmedicine.com) که حاوی بیش از هشتاد کتاب آنلاین در حوزه پزشکی بوده تا پایان سال میلادی حاضر نیز برقرار گردیده است .