Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
معرفی::
آیین نامه ها و دستورالعمل ها::
فرایندها::
شرایط عضویت::
بنیاد ملی نخبگان::
برنامه سمینارها و کارگاه ها ::
اعضای استعداد درخشان::
اخبار و رویدادها::
المپیادهای دانشجویی::
گالری::
فرم ها::
تماس با ما::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ::

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 

 

مقدمه

     در اجرای بند 1 ماده 2 آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به منظور تسهیل مسیر آموزشی دانشجویان ممتاز در جهت شکوفایی استعدادهای آنان، این آیین نامه تدوین و اجرا می گردد.

 

ماده 1 – تعاریف :

   در این آیین نامه واژه های زیر در معانی مربوطه به کار می رود.

 

    وزارت : منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

    دانشگاه : منظور هریک از دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور ودانشکده های علوم پزشکی وابسته به دستگاههای اجرایی( شاهد، بقیه الله، ارتش و علوم بهزیستی) می باشد.

    دانشجو: منظور کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل و فارغ التحصیلان دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت ودانشکده های علوم پزشکی وابسته به دستگاههای اجرایی( شاهد، بقیه الله، ارتش و علوم بهزیستی) می باشد.

   مقطع پایین تر: منظور دوره تحصیلی فعلی دانشجو است.

   مقطع بالاتر: منظور دوره تحصیلی بلافاصله بعدی دانشجو است.

 

ماده 2 – پذیرش بدون آزمون

دانشجویان واجد شرایط مذکور در بند1-2این ماده می توانند با رعایت شرایط مقرر، بدون شرکت در آزمون ورودی برای تحصیل در دوره بالاتر در دانشگاه ها پذیرفته شوند.

 

1-2 –دانشجویان برای برخورداری از مزایای مقرر در ماده 2 باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- مقطع کاردانی:

1- دانشجوی ممتاز دوره کاردانی (پذیرفته شده بر اساس آزمون سازمان سنجش آموزش کشور)که رتبه اول را با میانگین کل حداقل 18 در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه محل تحصیل خود کسب نموده و ظرف مدت حداکثر چهار نیمسال تحصیلی دانش آموخته شود.(به تایید معاونت آموزشی دانشگاه)

2- دانشجوی نمونه کشوری گروه پزشکی در مقطع کاردانی به تایید ستاد انتخاب دانشجوی نمونه کشوری

تبصره : دانشجویان مشمول بند الف-1 توسط دانشگاه های پذیرش دهنده (مقصد) و بر اساس ضوابط مربوطه به سازمان سنجش آموزش کشور معرفی خواهند شد. و معرفی و جایابی دانشجویان نمونه کشوری بند الف-2 از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت خواهد بود.

 

 

ب- مقطع کارشناسی:

1-  دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی ناپیوسته که رتبه اول را با میانگین کل حداقل 17در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه محل تحصیل خود کسب نموده و ظرف مدت حداکثر چهارنیمسال تحصیلی دانش آموخته شود و در دوره کاردانی به لحاظ میانگین جزء 10% برتر فارغ التحصیلان هم رشته با ورودی مشترک باشد.

2- دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی پیوسته که رتبه اول را با میانگین کل حداقل 17 در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه محل تحصیل خود کسب نموده و ظرف مدت حداکثر هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شود .

3-    دانشجوی نمونه کشوری گروه پزشکی در مقطع کارشناسی به تایید ستاد انتخاب دانشجوی نمونه کشوری

  2-2 - معرفی دانشجویان مشمول بندهای )ب-1(و )ب-2(و )ب-3( در رشته مرتبط به دانشگاه توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت انجام خواهد شدو سهمیه دانشجویان نمونه کشوری جدا از سهمیه دانشجویان ممتاز( بند ب-1و2 ) خواهد بود.

    دانشگاه باید رتبه های اول فارغ التحصیل با ورودی مشترک در مقطع کارشناسی را که واجد شرایط آیین نامه می باشند(مشمولین بندهای ب-1و ب- 2 ) بر اساس جدول تخصیص امتیاز مربوطه، امتیاز بندی نموده و با توجه به ظرفیت رشته ها و امتیاز کسب شده، متقاضیان را اولویت بندی و با مستندات مربوطه حداکثر تا پایان مردادماه هر سال به مرکز سنجش آموزش پزشکی معرفی نمایدو پذیرش دانشجو بر اساس امتیازات مکتسبه و اولویت انتخاب رشته/محل و منوط به اعلام آن مرکز خواهد بود. معرفی متقاضیان واجد شرایط جهت بهره مندی از تسهیلات این ماده بر عهده معاونت آموزشی دانشگاه بوده و در صورت اثبات صدور گواهی خلاف واقع پس از پذیرش دانشجو ، قبولی فرد کان لم یکن شناخته شده و مسئولیت آن بر عهده معاونت آموزشی دانشگاه می باشد.

 

3-2 - در صورتی که در بین متقاضیان واجد شرایط برای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد در یک رشته/محل، امتیازات مکتسبه یکسان باشد معدل بالاتر در اولویت خواهد بود و در صورت برابری امتیازات و معدل کل، هر دو نفر پذیرش خواهند شد.

 

4-2 - درصورتی که به علت نحوه ارائه واحد های درسی توسط دانشگاه ها مدت زمان تحصیل دانشجویان یک دوره ، افزایش یابد با ارائه تاییدیه ازمعاون آموزشی دانشگاه یک نیمسال تحصیلی به حداکثردوران تحصیل اضافه خواهد شد.

 

5-2 - در مواردی که زمان فارغ التحصیلی متقاضی به دلایل موجه که مورد تایید معاونت آموزشی دانشگاه باشد(از قبیل بیماری یا مرخصی زایمان و ....) به تعویق افتد حداکثر تا یک نیم سال تحصیلی به سنوات آموزشی او اضافه می گردد و در این صورت نیمسال فراغت از تحصیل ملاک عمل بوده و رتبه وی با گروهی که همزمان فارغ التحصیل شده اند محاسبه و مقایسه می گردد.

 

6-2 -  دانشگاه ها موظفند حداکثر 10% از ظرفیت پذیرش سهمیه آزاد هر یک از رشته/ محل های کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته موجود در دانشگاه ها در هر دوره را به صورت مازاد به دانشجویان ممتاز مقطع پایین تر اختصاص دهند.در صورتی که ده درصد محاسبه شده در هریک از رشته / محل های مورد پذیرش عدد صحیح نباشد گرد کرده علمی آن ملاک عمل خواهد بودو در مورد رشته های با پذیرش کمتر از 5 نفر، حداقل یک نفر پذیرفته می شود.

 

7-2 - ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز مشمول این آیین نامه در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ،در همان دانشگاه محل تحصیل دانشجو می باشد ولی در صورت وجود سهمیه بیش از یک نفر در هر دانشگاه، حداقل یک سهمیه به دانشجویان ممتاز دانشگاههای دیگر اختصاص می یابد و اولویت پذیرش با دانشجویی است که امتیاز مکتسبه وی بیشتر باشد.

 

8-2 - دانشجوی ممتاز هر رشته تحصیلی مجاز است فقط در مقطع بالاتر از همان رشته به تحصیل بپردازد و در صورتی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته همنام  رشته تحصیلی مقطع  قبلی وجود نداشته باشد بر اساس مصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی خواهد بود.

 

9-2 - در صورتی که دانشجو از رشته پذیرفته شده انصراف دهد ، مشمول محرومیت یکساله منع شرکت در آزمون نخواهد شد ولی نمی تواند مجدداً از تسهیلات با آزمون یا بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان استفاده نماید.

 

10-2 - دانشجویان مشمول ماده 2 در مقطع کاردانی  فقط یکبار و در مقطع کارشناسی نیز فقط یک مرتبهو آن هم صرفاً برای سال و دوره تحصیلی بلافاصله بعدی خود می توانند از تسهیلات آموزشی موضوع این ماده در مقطع بالاتر استفاده نمایند .

 

 ماده 3 - پذیرش با آزمون

دانشجویان واجد شرایط مذکور در بند 1-3 می توانندبا رعایت دیگر شرایط مقرر در این ماده و با شرکت در آزمون ورودی برای تحصیل در دوره بالاتر در دانشگاه ها پذیرفته شوند.

 

1-3- دانشجویان واجد شرایط عبارتند از:  

    الف - برگزیدگان آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی با کسب رتبه کشوری مساوی و کمتراز500(با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور)

    ب - دارندگان مدال طلا، نقره و برنزکشوری از المپیادهای علمی دانش آموزی (با معرفی وزارت آموزش و پرورش)

    ج- نفرات اول تا سوم انفرادی و رتبه اول تیمی کشوری المپیادعلمی دانشجویان علوم پزشکی کشوردر هر یک از سه حیطه المپیاد مذکور (به شرط آنکه هر یک از اعضای تیم در مرحله فردی 80% نمره نفر سوم انفرادی همان حیطه را کسب نموده باشند( با معرفی دبیرخانه المپیاد علمی وزارت

    د - برگزیدگان حائز رتبه های اول تا سوم کشوری جشنواره رازی و جشنواره های خوارزمی و جوان خوارزمی(در زمینه علوم پزشکی) با معرفی دبیرخانه های مربوطه

   هـ - مالکان ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی با تائید معاونت تحقیقات و فن آوری وزارتبر اساسضوابط مربوطه

    و- دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکی در هر مقطع با معرفی ستاد انتخاب دانشجوی نمونه کشوری

   ز- 5/2 % پذیرفته شدگان برترکشوری درهر یک از آزمونهای متمرکز جامع علوم پایه پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی ؛ جامع پیش کارورزی پزشکی (حداقل سه نفر وحداکثر تا سقف40نفر در هر آزمون)

 

  ح - رتبه های برتر پذیرفته شدگان در آزمون ورودی دوره های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد:  تا  20 نفر  پذیرفته شده در هر رشته نفر اول کشوری، تا 50 نفر پذیرفته شده در هر رشته  دو نفراول کشوری و  درصورتی که تعداد پذیرفته شدگان  بیش از 50 نفر باشد در مجموع سه نفر اول کشوری.

   ط- 10% برتر فارغ التحصیلان هر رشته با ورودی مشترک در مقاطع کارشناسی و بالاتر در هر دانشگاه(حداقل یک نفر)با کسب معدل کل حداقل 17

تبصره: در مواردی که زمان فارغ التحصیلی متقاضی به دلایل موجه که مورد تایید معاونت آموزشی دانشگاه باشد(از قبیل بیماری یا مرخصی زایمان و ....) به تعویق افتد حداکثر تا یک نیم سال تحصیلی به سنوات آموزشی او اضافه میگردد و در این صورت نیمسال فراغت از تحصیل ملاک عمل بوده و رتبه وی با گروهی که همزمان فارغ التحصیل شده اند محاسبه و مقایسه می گردد.

ی- دانشجویان پژوهشگر برجسته به تایید شورای پژوهشی دانشگاه  وبر اساس دستور العمل اجرایی که از سوی معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت تدوین و به دانشگاهها ابلاغ گردیده است.

 

2-3- دانشجویان استعداد درخشان مشمول هر یک از موارد مذکور در بند(1-3)در مقاطع تحصیلی کارشناسی و بالاتر برای استفاده از مزایای مقرر در این ماده مجازند فقط یک نوبت در آزمون ورودی مقطع بالاتر شرکت کنند و برای فارغ التحصیلان حائز شرایط، آخرین مصوبات کمیسیون موضوع مواد 2و3 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان  ملاک عمل خواهد بود.

 

3-3-  دانشجویان واجد شرایط هر یک از موارد مذکور در بند1-3 در مقطع کارشناسی باید در پایان دوره معدل کل حداقل 17 و در مقاطع کارشناسی ارشد وبالاتردر پایان دوره  معدل کل حداقل16 را کسب نمایند .

 

4-3-  دانشجویان واجد شرایط هر یک موارد مذکور در بند1-3 که در مقطع کارشناسی ناپیوسته بیش از یک ترم معدل کمتر از 16، در مقطع کارشناسی پیوسته بیش از دو ترم متوالی یا متناوب  معدل کمتر از 16 ،در مقطع کارشناسی ارشد بیش از یک ترم معدل  کمتر از15 و در مقطع دکترای حرفه ای بیش از سه ترم معدل کمتر از 15 کسب نمایند مشمول آیین نامه و تسهیلات مربوطه نخواهند شد .

 

5-3-  شرط معدل مذکور باید در کل دوران تحصیل خواه قبل یا بعد از شمول آیین نامه حفظ شده باشد.

6-3-  دانشجویان حائز شرایط مقرردر این ماده می توانند به شرط شرکت در آزمون و کسب 90% نمره آخرین نفر پذیرفته شده آزاد در رشته /محل مورد تقاضا و حداکثرتا 10 درصد از ظرفیت پذیرش سهمیه آزاد پذیرفته شوند.

       الف- این ظرفیت ، مازاد بر ظرفیت رسمی پذیرش دانشجو در هر رشته/ محل (مندرج در دفترچه پذیرش دانشجو) است.

       ب- در صورتی که ده درصد محاسبه شده در هریک از رشته / محل های مورد پذیرش عدد صحیح نباشد گرد کرده علمی  آن ملاک عمل خواهد بودو در مورد رشته های با پذیرش کمتر از 5 نفر حداقل یک نفر پذیرفته می شود.

      ج- کسب 90% نمره آخرین نفر پذیرفته شده آزاد،کف نمره بوده و پذیرش دانشجوی استعداد درخشان بر مبنای اولویت نمره و اولویت محل و همچنین ظرفیت پذیرش تعیین شده خواهد بود.

     د- پذیرش و معرفی دانشجویانواجد شرایط به دانشگاه ها توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی صورت می گیرد.

      هـ - برای استفاده از سهمیه مازاد در پذیرش دستیار پزشکی و دندانپزشکی و Ph.D داروسازی، کسب حداقل40 امتیاز از حیطه های آموزشی ، پژوهشی ،فردی و اجتماعی لازم است که بالاترین امتیاز کسب شده ملاک عمل خواهد بود.

      و- چگونگی محاسبه امتیازات فوق الذکر در  شیوه نامه ای که توسط  دبیرخانه های برگزار کننده آزمون تدوین شده است ارائه  خواهد شد.

     ز- در صورت عدم پذیرش دانشجویان استعداد درخشان واجد شرایط توسط دانشگاه ها به صورت سهمیه مازاد، دبیرخانه مجاز است حداقل یک نفر از ظرفیت پذیرش آزاد رشته/محل مورد تقاضا کم نموده و آن را به دانشجویان استعداد درخشان اختصاص دهد.

 

7-3- دانشجویان حائز شرایط مقرردر این ماده می تواننددر هر یک از مقاطع تحصیلی فقط یک مرتبه( اعم از قبولی یا عدم قبولی) مشروط بر اینکه بیش از دو سال از زمان فارغ التحصیلی آنها نگذشته باشد از این تسهیلات بهره مند گردند.

 

8-3- فارغ التحصیلان رشته های گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی که مطابق بندهای ج – هـ- ز- ی در ماده3 آیین نامه" رتبه کسب نموده اند با رعایت سایر شرایط آیین نامه می توانند از تسهیلات این ماده بهره مند شوند.

 

ماده 4-دانشجویانی که دارای حکم محکومیت  قطعی از کمیته انضباطی دانشگاه یا هیئت بدوی تخلفات آزمون ها (مبنی بر تخلف آموزشی یا اخلاقی) باشند مشمول این آیین نامه و تسهیلات مربوطه نخواهند شد.

 

ماده5- متقاضیان استفاده از تسهیلات استعداد درخشان،در هر یک از مقاطع تحصیلی باید شرایط آیین نامه را احراز نموده باشند و برای استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل در مقطع بالاتر کسب عنوان استعداد درخشان در مقطع پایین تر الزامی است.

تبصره: متقاضیان واجد شرایط مجازند فقط از یک نوع از تسهیلات(با آزمون یا بدون آزمون)برای پذیرش استفاده نمایند و استفاده از هر دو روش برای پذیرش در یک سال امکانپذیر نمی باشد. اما می توانند به صورت آزاد در آزمون شرکت نمایند.

 

ماده 6-نحوهاجرای این آیین نامه به موجب دستورالعملی است که توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی تدوین و تنظیم می گردد.

 

ماده 7-نظارت برحسن اجرای این آیین نامه برعهده معاونت آموزشی  وزارت بوده و در شرح و تفسیر مفاد آن،  نظر معاونت آموزشی مورد استناد خواهد بود.

 

این آیین نامه که مشتمل بر یک مقدمه ،7 ماده و3 تبصره است در تاریخ 21/10/89   به تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان رسید و جایگزین مصوبات قبلی ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان(ورودبدون آزمون و با آزمون) می گردد و برای پذیرش دانشجو از سال تحصیلی  91-1390 به بعد قابل اجرا می باشد.

 


 
جدول تخصیص امتیاز به واجدین شرایط بند 2-2 ماده 2 آئین نامه

» تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر»

مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های علوم پزشکی در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور

 

در راستای اجرای بند 2-2 ماده 2 آئین نامه « تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر» دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه موظف است برای متقاضیان واجد شرایط، امتیاز آنان را مطابق جداول ذیل تعیین و همراه مستندات مربوطه به مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نماید.

توضیح: مجموع امتیاز کسب شده توسط متقاضی در سه حیطه عملکرد آموزشی پژوهشی و فردی اجتماعی ملاک عمل بوده که بالاترین امتیاز در اولویت خواهد بود.

 

الف – امتیاز عملکرد آموزشی

1- کسب رتبه در دانشگاه محل تحصیل ( براساس معدل کل)

در هر دانشگاه براساس ظرفیت ورودی در صورتی که ظرفیت ورودی یک رشته 50 نفر به بالا باشد امتیاز رتبه اول 8 و اگر ظرفیت ورودی یک رشته 49 – 30 نفر باشد امتیاز رتبه اول 6 و در صورتی که ظرفیت ورودی کمتر از 30 نفر باشد امتیاز رتبه اول 4 خواهد بود.

 

2- کسب مدال در المپیاد علمی دانش آموزشی

در سطح کشوری : طلا 10 امتیاز – نقره 5 امتیاز – برنز 3 امتیاز

در سطح جهانی: طلا 15 امتیاز – نقره 10 امتیاز – برنز 5 امتیاز

در صورت کسب رتبه جهانی، امتیاز رتبه کشوری محاسبه نمی گردد.

 

3- المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشوری: به برگزیدگان رتبه های اول تا سوم انفرادی در هر حیطه، نفر اول کشوری 8 امتیاز، نفر دوم 6 امتیاز و نفر سوم 4 امتیاز تعلق می گیرد. و به رتبه های اول گروهی در هر حیطه، 4 امتیاز، دوم گروهی 3 امتیاز و سوم گروهی 1 امتیاز تعلق می گیرد.

 

 

 

ب – امتیاز عملکرد پژوهشی

 

!supportMisalignedColumns]-->

فعالیتهای پژوهشی

امتیاز هر مورد

حداکثر امتیاز مربوطه

 

1- رتبه های برتر کشوری جشنواره های جوان خوارزمی و رازی مرتبط با رشته ( در دوران تحصیل)

رتبه اول 8 امتیاز

رتبه دوم 4 امتیاز

رتبه سوم 2 امتیاز

8 امتیاز

 

2- ابداع یا اختراع ثبت شده به تایید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع

به ازاء هر مورد 3 امتیاز

6 امتیاز

 

3- طرحهای تحقیقاتی پایان یافته با تایید شورای پژوهشی دانشگاه

مجری

1 امتیاز

2 امتیاز

 

همکار

5/0 امتیاز

 

4- چاپ مقاله  در مجلات معتبر داخلی ( مورد تایید کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور ) و خارجی

ایندکش شده در نمایه های معتبر

نفر اول یا دوم یا نویسنده مسئول

4 امتیاز

8 امتیاز

نفرات بعدی

2 امتیاز

ایندکس نشده

نفر اول یا دوم یا نویسنده مسئول

1 امتیاز

2 امتیاز

نفرات بعدی

5/0 امتیاز

5- تالیف کتاب ( چاپ شده) در زمینه علوم پزشکی توسط دانشجو به عنوان نفر اول

3 امتیاز

حداکثر 3 امتیاز با تایید کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه

6- ارائه خلاصه مقاله به صورت پوستر یا سخنرانی در کنگره ها توسط دانشجو به عنوان نفر اول

داخلی

5/0 امتیاز

1 امتیاز

خارجی

1 امتیاز

2 امتیاز

جمع کل

32 امتیاز

 


ج – امتیاز عملکرد فردی، اجتماعی

1- مشارکت فعال در برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه با تایید کمیته تحقیقات دانشجویی و مرکز EDC : 2 امتیاز

تذکر: متقاضی استفاده از بند فوق، باید حداقل 50% از طول دوره تحصیل خود را در فعالیت های فوق مشارکت داشته باشد.

2- برگزیدگان مسابقات قرآنی،‌ادبی، هنری و ورزشی در دوران تحصیل دانشگاهی:

 

عنوان

جهانی

کشوری

( دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور)

 

قرآنی

ورزشی

قرآنی

ادبی ، هنری و ورزشی

نفر اول

10

5

6

3

نفر دوم

8

4

4

2

نفر سوم

5

2

2

1

 

در مسابقات جهانی قرآنی مرجع تایید، سازمان حج و اوقاف و در مسابقات جهانی ورزشی مرجع تایید سازمان تربیت بدنی کشور می باشد.

در هر یک از مسابقات قرآنی یا ادبی ، هنری و ورزشی کشوری ( دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور( مرجع تایید، معاونت دانشجویی وزارت متبوع می باشد.

در هر یک از مسابقات قرآنی و ورزشی در صورت کسب رتبه در هر دو مرحله جهانی و کشوری، امتیاز یکی از مراحل و بالاترین امتیاز محاسبه می گردد.

 

 

دفعات مشاهده: 1062 بار   |   دفعات چاپ: 104 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر