اخبار و اطلاعیه هافراخوان پذیرش دانشجوی دوره دکتری پژوهشی (Ph.D. by Research) در سال 96-1395

دانشگاه علوم پزشکی زنجان (دانشکده داروسازی)  در نظر دارد در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص در پژوهش در زمینه نانو فناوری داروئی نسبت به پذیرش دانشجو در دوره دکتری پژوهشی اقدام به عمل آورد. مهلت ثبت نام و ارسال مدارک از تاریخ 20/3/95  تا 20/5/95  بوده و قابل تمدید نمی باشد.

دانلود ها:

متن فراخوان

دستورالعمل

آیین نامه

فرم مشخصات دانشجو