اخبار و اطلاعیه هابرگزاری دومین جلسه کارگروه امنیت

برگزاری دومین جلسه کارگروه امنیت در تاریخ هفتم مرداد ماه
دومین جلسه کارگروه امنیت در تاریخ هفتم مرداد ماه با حضور همه اعضاء کارگروه تشکیل شد. در این جلسه ادامه کار ویندوزهای xp و 2003  با توجه به عدم پشتیبانی از طرف ماکروسافت مورد بررسی قرار گرفت. همچنین لزوم تهیه لایسنس برای ویندوز 10 و جداسازی شبکه ی اینترنت از شبکه داخلی دانشگاه موضوعاتی بودند که در این جلسه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.