اخبار آموزشیجلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید دکتری تخصصی

جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید دکتری تخصصی

بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود مقطع دکتری تخصصی روز سه شنبه مورخه 11/08/95 راس ساعت 13 در سالن آمفی تئاتر دانشکده برگزار می گردد. لازم به ذکر است حضور کلیه دانشجویان مذکور در این جلسه الزامی می باشد.