اطلاعیه هاجلسه ی دفاع دکتری عمومی داروسازی آقای سعید فلاح

جلسه ی دفاع پایان نامه ی دکتری عمومی داروسازی آقای سعید فلاح ، با عنوان بررسی تاثیر روغن هسته انگور بر حافظه فضایی موش سوری و مقایسه آن با داروی دونپزیل ، با سرپرستی خانم دکتر مهدیه انوش ، در تاریخ 1395/10/20 ساعت 12:30 ظهر ، در محل آمفی تئاتر شهید یاریقلی دانشکده داروسازی برگزار می گردد.