اطلاعیه ها ثبت نام آزمون جامع علوم پایه اسفند ماه 95

به اطلاع دانشجویانی که واجد شرایط شرکت در آزمون جامع علوم پایه اسفند ماه 95 هستند، می رساند. حداکثر تا تاریخ 10/11/94 جهت دریافت فرم های مربوطه و ثبت نام به اداره آموزش دانشکده مراجعه فرمایند.
(لازم به ذکر است در صورت عدم مراجعه و ثبت نام دانشجو در بازه زمانی مذکور ، از حضور دانشجو در آزمون جامع جلوگیری بعمل آمده و کلیه تبعات آن برعهده خود دانشجو خواهد بود).