اطلاعیه هافراخوان آزمون های غربالگری نهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی زنجان

بسمه تعالی

" فراخوان آزمون های غربالگری نهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی زنجان "

حیطه های المپیاد :

* حیطه تفکر علمی در علوم پایه

* حیطه مدیریت نظام سلامت

* حیطه استدلال بالینی

* حیطه فلسفه پزشکی

* حیطه آموزش پزشکی

 زمان برگزاری آزمون های غربالگری : 17 و 18 فروردین ماه 1396

ساعت و مکان برگزاری آزمون ها متعاقباً اعلام می گردد.

برای دریافت اطلاعات مربوط به منابع ، به سایت ذیل مراجعه فرمایید.

http://medolympiad.behdasht.gov.ir

شایان ذکر است به دانشجویان رتبه های اول تا سوم آزمون های غربالگری هر حیطه جوایز نقدی اهدا خواهد گردید.

راه های ارتباط با دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه :

- حضوری : شهرک کارمندان،خیابان سیزدهم، دانشکده پزشکی، دفتر استعدادهای درخشان

- تلفنی : تماس با شماره 33451031 – 024   

- ایمیل : ارسال ایمیل به آدرس talent@zums.ac.ir

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه