اطلاعیه هاتکمیل فرم الکترونیکی سلامت روان


به اطلاع کلیه دانشجویانی که فرم الکترونیکی سلامت روان را کامل ننموده اند می رساند ، هرچه سریعتر نسبت به کامل نمودن فرم مذکور اقدام نمایند در غیر اینصورت از امتحانات نیمسال جاری محروم خواهند شد.
همچنین در صورت داشتن مشکل با شماره 33440658 (اداره مشاوره خانم محمدبیگی) تماس حاصل نمایند.
آموزش
1396/2/2