اطلاعیه هاتعیین تکلیف پایان نامه دانشجویان دکتری
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
به اطلاع آن دسته از دانشجویان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد که واحد درسی پایان نامه را اخذ نموده اند و این روند طی یک یا چند ترم متوقف شده است می رساند هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف واحد پایان نامه به اداره آموزش تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند .عواقب عدم مراجعه بر عهده خود دانشجو خواهد بود.


96/7/29
امور تحصیلات تکمیلی