سردر جدید پردیس مرکزی دانشگاه دوره یکساله معارف زندگی ساز <a href="http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=4">دانشکده پزشکی </a> مجتمع خوابگاهی پردیس دانشگاه مرکز همایشهای بین المللی روزبه - افتتاح  1386 مرکز آموزشی و درمانی تخصصی و فوق تخصصی آیت الله موسوی-افتتاح 1386 <a href="http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=13">دانشکده داروسازی </a> زنجان پایتخت شور و شعور حسینی مسجد طه دانشگاه پژوهشکده بیماریهای متابولیک
پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶
leader
webda
اخبار دانشگاهکلید سوالات آزمون علوم پایه و پیش کارورزی شهریور۹۶

AWT IMAGE

کلید سوالات آزمون علوم پایه و پیش کارورزی شهریور۹۶ 

جهت دسترسی به کلید سوالات آزمون علوم پایه و پیش کارورزی شهریور۹۶ کلیک کنید