اخبار و اطلاعیه هادومین فراخوان پسا دکترا
دومین فراخوان پسادکتری پژوهشی در سال 1396
معاونت تحقیقات و فن­آوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان در نظر دارد از میان افراد واجد شرایط در سال 97-1396 دانشجوی پسادکتری جذب نماید. طبق برنامه عملیاتی معاونت تحقیقات و فن­آوری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در خصوص اعلام فراخوان جذب دانشجوی پسادکتری، متقاضیان محترم باید مدارک خود را حداکثر تا تاریخ 15/08/96 به دفتر معاونت تحقیقات و فن­آوری ارسال نمایند تا اقدامات لازم جهت معرفی به وزارت بهداشت صورت گیرد.
متقاضیان محترم می­توانند جهت دریافت مدارک لازم اینجا راکلیک نمایند