اطلاعیه هازمان آزمون پیش کارورزی و علوم پایه
اطلاعیه
قابل توجه دانشجویان واجدالشرایط شرکت درآزمون علوم پایه به اطلاع می رساند بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آزمون پیش کارورزی و علوم پایه در روز پنج شنبه هفدهم اسفند ماه سال 1396 برگزار خواهد گردید.

 
با تشکر
آموزش  96/10/4