اخبار و اطلاعیه هافراخوان جذب دستیار پژوهش
فراخوان دوم جذب دستیار پژوهشی در مراکز تحقیقاتی دانشگاه­های علوم پزشکی کشور
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، در راستای سند راهبردی کشور در امور نخبگان،  فراخوان جذب دستیار پژوهش در رشته­های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی عمومی مشمول طرح نیروی انسانی و همچنین برنامه جذب دستیار پژوهش سرباز را آغاز نموده است. جهت دستیابی به اطلاعات بیشتر اینجا کلیک فرمایید.