اخبار آموزشی توجیه عدم حضور در جلسه امتحان
اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان گرامی:
به اطلاع می رساند دانشجویانی که به منظور توجیه عدم حضور در جلسه امتحان ، گواهی پزشکی ارائه داده اند جهت انجام سایر اقدامات لازم در اسرع وقت به امور آموزش مراجعه نمایند.
اداره آموزش – 12/11/96