اخبار پژوهشیحذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
اطلاعیه
قابل توجه دانشجویان گرامی:
به اطلاع می رساند شروع حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 از روز شنبه مورخ 96/11/28 لغایت 96/12/2 خواهد بود.
 
آموزش- 96/11/25