اخبار پژوهشیزمان حذف اضطراری نیمسال دوم97-96
اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان گرامی:
به اطلاع می رساند زمان حذف اضطراری نیمسال تحصیلی جاری از روز سه شنبه مورخ  97/2/18 لغایت 97/2/20 خواهد بود. لذا جهت حذف درس به آموزش دانشکده مراجعه فرمائید.
لازم به ذکر است که به درخواست دانشجویانی که در خارج از بازه زمانی مذکور مراجعه نمایند پاسخ داده نخواهد شد.

آموزش     
97/2/17