اخبار آموزشیآزمون جامع دکتری تخصصی اردیبهشت ماه 97

قابل توجه دانشجویان گرامی:

به اطلاع دانشجویان شرکت کننده در آزمون جامع دکتری تخصصی اردیبهشت ماه 97 می رساند. دانشجویان می بایست روز دوشنبه و سه شنبه 25-97/2/24 راس ساعت 8 صبح در محل آزمون (سالن جلسات-ساختمان پژوهشی) حضور داشته باشند.
امور تحصیلات تکمیلی
97/2/22