اخبارپژوهشیAffiliation واحد دانشکده ها

قابل توجه اعضاء هیئت علمی ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و سایر پژوهشگران دانشگاه:

Affiliation واحد برای دانشکده ها ، مراکز آموزشی-درمانی ،مراکز تحقیقاتی و سایر بخش های دانشگاه ، جهت ایجاد رویه یکسان در مقالات ارسالی به مجلات جهت چاپ ، اعلام گردید.