اخبار آموزشیبرگزاری ترم تابستان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی
اطلاعیه
قابل توجه دانشجویان گرامی:
به اطلاع می رساند، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی در ترم تابستان 97 اقدام به برگزاری ترم تابستانی خواهد نمود. اطلاعات مربوط به عناوین دروس در وب سایت دانشگاه به نشانی www.azaruniv.ac.ir ارائه گردیده است و ثبت نام اینترنتی متقاضیان از تاریخ 97/04/09 شروع خواهد شد.
آموزش
97/03/27