اخبار آموزشیبرگزاری ترم تابستان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
اطلاعیه
قابل توجه دانشجویان گرامی:
به اطلاع می رساند، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در تابستان 97 اقدام به برگزاری ترم تابستانی خواهد نمود. اطلاعیه و شرایط ارائه دروس در وب سایت این دانشگاه به نشانی www.umsu.ac.ir قرار گرفته است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت این دانشگاه مراجعه فرمائید.
آموزش
97/4/14