اخبار پژوهشیبرگزاری ترم تابستان دانشگاه علوم پزشکی یزد
اطلاعیه
قابل توجه دانشجویان گرامی:
به اطلاع می رساند، دانشگاه پردیس بین الملل یزد در تابستان 97 جهت رشته های داروسازی ،دندانپزشکی و پزشکی با شرایط زیر اقدام به برگزاری ترم تابستانی خواهد نمود.  
آموزش
97/4/14