اخبار آموزشیجایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
اطلاعیه مهم
قابل توجه دانشجویان گرامی :
به اطلاع می رساند با توجه به آغاز فرآیند اجرای آیین نامه جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 98-97 برای دانشجویان دانشگاه های استان زنجان ، ثبت نام از دانشجویان فعلی دانشگاه ها از تاریخ 97/4/5 لغایت 97/5/15 از طریق سامانه سینا (sina.bmn.ir) انجام خواهد گردید.
ضمناً "اطلاعیه" و همچنین "شیوه نامه جایزه های تحصیلی" مربوطه در وبگاه بنیاد نخبگان استان به آدرس الکترونیکی htt://zanjan.bmn.ir  قرار گرفته است.
آموزش دانشکده
97/4/17