اخبار آموزشیاولویت استفاده از امکانات کتابخانه
اطلاعیه
قابل توجه دانشجویان گرامی:
به اطلاع می رساند باتوجه به ایجاد ظرفیت های لازم در دانشکده ها در خصوص سالن مطالعه و کتابخانه جدیدالاحداث پردیس دانشگاه با امکان خدمت رسانی به دانشجویان رشته های داروسازی، دندانپزشکی، رشته های علوم پایه و پیراپزشکی و نظر به محدودیت های فیزیکی و عدم امکان توسعه فضای کتابخانه این مرکز، اولویت استفاده از امکانات کتابخانه برای دستیاران، کارآموزان و کارورزان مرکز می باشد لذا از مورخه 97/4/30 استفاده از کتابخانه این مرکز جهت سایر دانشجویان امکان پذیر نبوده و مسئول کتابخانه از پذیرش ایشان در کتابخانه مرکز معذور خواهد بود.
آموزش دانشکده
97/4/17