اخبار آموزشیارائه نمره قبولی زبان دانشجویان تحصیلات تکمیلی
*اطلاعیه مهم*

قابل توجه دانشجویان گرامی دکتری تخصصی تمامی رشته ها که شهریور ماه سال جاری آزمون جامع خواهند داشت، تا تاریخ 97/4/28 فرصت دارید نسبت به ارائه نمره قبولی زبان و تکمیل فرم شرکت در آزمون اقدام فرمایید در غیر اینصورت از حضور نامبردگان در آزمون بورد تخصصی ممانعت می گردد. 
آموزش تحصیلات تکمیلی
97/4/21