دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

باحضوردکتر قزلباش ؛ نقش و جایگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان در توسعه پایدار بررسی شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۲ | 

آلبوم تصاویر


باحضوردکتر قزلباش ؛
نقش و جایگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان در توسعه پایدار بررسی شد

واحد آموزش کارکنان مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان روز سه شنبه 17مهرماه؛ دوره آموزشی"نقش و جایگاه دستگاه اجرایی در توسعه " ویژه همکاران شاغل درستاد و واحدهای زنجان برگزار کرد.

پایگاه خبری و اطلاع رسانی وب دا -زنجان– دکتر قزلباش رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سخنانی توسعه پایدار را همه جانبه عنوان کرد و افزود: اولین شرط توسعه و توسعه یافتگی در واقع عالمانه سخن گفتن پیرامون توسعه پایدار است، کسانی که عالم این کار هستند باید صحبت کنند و رویکرد عالمانه داشته باشند، این کار متخصصین خاص خودرا دارد و صحبت کردن پیرامون توسعه پایدار همه جانبه، همواره باید گفتگوی جاری در جامعه باشدو  باید دائم صحبت کنیم هرکس در هر توان و جایگاهی که هست باید به این گفتگو بپردازد، عالمانه نگاه کردن درمدیریت کلان کشور، یک اصل است که باید مد نظر گرفته شود بویژه در طراحی و برنامه ریزی برای سالهای متمادی که د رکشور انجام می شود .
وی با بیان اینکه :اگر بخواهیم به توسعه پایدار فکر کنیم باید زیر ساختهای توسعه فراهم شود؛گفت:دراین زمینه علیرغم اینکه باید اعتقاد وجود داشته باشد، استراتژی نیز وجودداشته باشد و لازم است زیرساختهای توسعه پایدار خوب دیده شودودر چارچوب قوانین کشور که نمودآن قانون اساسی کشوراست؛ نشان داده شده که؛ چارچوب توسعه کجاست ؟
رئیس دانشگاه در ادامه تصریح کرد : در توسعه همه جانبه اولین چیز که به ذهن می رسد توسعه اقتصادی است که منجر به رفاه می شود و توسعه ای است که فناوری نوین در جلوی چشم قرار دارد؛ توسعه پایدار همه جانبه درنتیجه اتفاقات دیگر است؛نمی شود جامعه ای داشته باشیم که اصول اولیه و اساسی انسانی زیر پا گذاشته می شود و انتظار داشته باشیم تکنولوژی رشد کند، این فاجعه است، حقوق انسانی قطع نظر از جنسیت زیر پا گذاشته شود و انتظار داشته باشیم جامعه توسعه یافته باشد،نمی شود در جامعه ای که مشکلات ازدواج و طلاق و اعتیاد داشته باشیم و بعد انتظار جامعه توسعه یافته داشته باشیم .
دکتر قزلباش در ادامه افزود :به توسعه پایدارباید همه جانبه فکر کنیم، اگر بخشی رشد نکند بخش دیگر نیز رشد نخواهد کرد، همه ازدیدگاه خود به موضوع نگاه می کنند ولی توسعه پایدار همه جانبه است ؛ در همه جانبه بودن توسعه نیز همه باید رشد کنیم همه اجزای کشور باید با هم پیش برود؛25 %از سلامت را ما دراختیار داریم 75 درصد  خارج از دانشگاه های علوم پزشکی است؛حوزه سلامت می تواندجلوتر باشد .ولی بخشهای دیگر به صورت مهار کننده عمل خواهند کرد ؛فقط یک دستگاه نمی تواندتوسعه را پیش ببرد ولی می تواند بیان کند و جایگاه خود را تشریح نماید.
 رئیس دانشگاه رشد پایدار و هماهنگ راحلقه  گمشده در توسعه پایدار دانست و  جزیره ای عمل کردن،  موازی کاری و اتلاف منابع را  ضد توسعه نامید و گفت :باید همه با هم رشد کنیم و این رشد پایدار هماهنگ با هم اصل مهم در توسعه است.
وی ساختارسیاسی را یکی ازبحثهای ساختاری مهم که مورد غفلت قرارگرفته دانست و گفت : یکی از مهمترین ساختارها در کنار ساختار های فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ؛ساختار سیاسی است، از جایگاه یک مدیر ساختار سیاسی در الگوی توسعه و استراتژی مهم است، چه قدر قدرت تحرک و حرکت به استراتژیستها در جهت اجرائی کردن سیاستها می دهد
ساختار سیاسی همه بخشها را تحت الاشعاع قرار می دهدو موتور محرکیست که ممکن است توسعه را تشدید کند ویا مانع آن شود .
دکتر قزلباش توجه به نیروی انسانی را  محور توسعه پایدار برشمرده و افزود:نیروی انسانی رشد یافته می تواند پایداری را ایجاد کند و توسعه پایداربدون توجه به رشدانسانی امکان پذیر نیست.
وی در ادامه تصریح کرد :همه دانشگاهها بایدنقش اصلی را درتوسعه پایدار همه جانبه داشته باشند ؛ به عنوان جایگاهی که عالمان و متخصصین کار صحبت میک نند و علم توسعه پایدار را نشر می دهند.
وی با اشاره به اینکه :دانشگاههای قبل بیشتر آموزش محور بودندبعد حوزه پژوهش وارد شد؛ گفت :الان صحبت از نسل سوم و چهارم دانشگاههاست و حرکتی که دانشگاهها باید انجام دهند حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم است، الان در دنیا به این سو حرکت کرده است، دانشگاههای کارآفرین نقش خود را در توسعه پایدارچگونه  ایفا می کنند. در دانشگاههای دنیا فضا، فضای کار آفرینی است و محصول محور است.
رئیس دانشگاه با بیان اینکه: شاخصهای مقالات در ایران شاخصهای بالایی است افزود : ولی باید ببینیم چند درصدتحقیقات ما خروجی و محصول داشته و مفید برای کشور و مردم بوده  است .
وی هدف دانشگاه علوم پزشکی زنجان را حرکت به سوی دانشگاه نسل سه عنوان نمودو گفت :در ایران؛سیستم، تلفیقی است از مجموعه وظایف اجرائی حوزه سلامت و مجموعه آموزشی و پژوهشی که این اشکال ساختاری دارد ؛ تشکیلات وسیع با ماموریتهای وسیع در سطوح مختلف درگستره جغرافیای بارده های مختلف کاری و تحصیلی که باید مدیریت شود ؛ ولی در دنیا دانشگاههابه آموزش و پژوهش می پردازند و محصول محور هستند؛ در ایران مسئولیت اجرائی ؛ساختاری است، که تشکیلات را تحت الاشعاع قرار می دهد، البته شاید بتوان این را به یک فرصت نگاه کرد؛ خانه های بهداشت دورترین منطقه دراستان؛ مجموعه ایست که در اقصی نقاط استان، نیازسنجی ازنیازهای مردم درحیطه سلامت احصاء میکنند ونتایج  آن رابه سیستم آموزش و پژوهش می فرستدو محصولاتی رادردانشگاههای نسل سه ایجاد بکنند  و این محصولات را بتوان در اقصی نقاط استان به کار گرفت ما  زیر ساختهایی داریم که می تواند این ایده ها را در اقصی نقاط استان اجرائی بکند و میتوانند از این ظرفیت به عنوان فرصت استفاده کنند .
وی درادامه افزود:درکلینیکهای ویژه حدود 700 هزارنفر،دردرمانگاهها حدود صد هزار ویزیت داریم؛ هر فرد ازاستان دو بار از سیستم ما ویزیت می شود در روز 45 هزار خدمت ارائه می کنیم و همچنین درحوزه بهداشت ،بیمارستانها و بستریها باید ببینیم ما چه قدر می توانیم از این ظرفیت استفاده پژوهشی بکنیم باید در این زمینه  مواد اولیه پژوهش را در نظر بگیریم و خروجی را به سیستم برگردانیم.
وی از مشکلات و موانع اجرائی کردن در این مورد را عدم برنامه ریزی و طراحی ساختار ها و محدودیت منابع دانست .  
دکترمحمدرضامهراسبی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه صحبتهای خود را در دو بخش توسعه پایدار و شایستگی های مدیریتی برای کار کنان تشریح کرد .
وی گفت : مدیریت، نظارت برابعاد کارکارکنان است،  که باید کارهایی راکه بر عهده دارند انجام دهند؛ ما به توسعه پایدار نخواهیم رسید مگر اینکه گزینش مناسبی ازافراد برای انجام کار بر طبق  شایستگی هایی که دارند در نظر بگیریم .
وی افزود:بر طبق نظریه اقتصاددانان توسعه،بهبود سطح زندگی افراد جامعه از طریق کاهش بیکاری و نابرابری است و توسعه به هرقیمتی وچشم بسته  بدرد نمی خورد.
معاون توسعه مدیریت دانشگاه، افزود: سازمان ملل در سال 1983 کمیسیون محیط زیست و توسعه را ایجاد کرد به منظور رفع مشکلات و گزارش نهائی خود را با عنوان آینده مشترک با رویکرد جدید توسعه پایدار مطرح ساخت ؛ در این گزارش توسعه پایدار به این گونه تعریف شده :توسعه ای که نیاز های نسل کنونی را بدون درخطر قرار دادن توانائی نسل های آینده در رفع نیازهایشان بر آورده می سازد .
وی با منسوخ دانستن روش سنتی با رویکرد توسعه به هر قیمتی؛ گفت :  رویکرد عوض شده؛ امروز رشد بر پایه محیط زیست و عدالت اجتماعی ، توسعه مردم برای مردم ،ساماندهی توسط سازمانهای مردم نهاد بر پایه توانمند سازی مردم  و توسعه فناوری های بومی و مناسب است
دکترمهراسبی توسعه پایداردرسازمانها را بر پایه ؛چگونه یاد بگیرید؟ یادگیری برای زندگی بادیگران ،یادگیری برای عمل کردن نه حرف زدن و یاد گیری برای زیستن نام برد و افزود:
قابلیت دور اندیشی،قابلیت کارمیان رشته ای ،قابلیت درک جهانی، فهم فرافرهنگی وهمکاری مهارتهای مشارکت،قابلیت برنامه ریزی و اجرا، قابلیت یکدلی، غمخواری و اتحاد ؛ جزو قابلیتهایی است افراد سازمان باید داشته باشند تا سازمان وجود داشته باشد.
وی نقش مشاور و تصمیم ساز،نقش مجری برنامه های سازمان و نقش سیاستگذار و تدوین کننده راسه نقش بارزی برشمرد برای خصوصیات کارکنانی که می خواهند  مدیرباشند تادر توسعه گام بردارند ودر ادامه گفت :اگرافرادشایسته باشندبایددر مورد ارزشهای کاری،علائق شخصی،توانائی،تجربه،دانش ،تحصیلات،مهارت،سبک کاری آنها  برنامه ریزی شود .
وی 10مهارت تدوین شده برای شایستگی را : مهارت حل مسئله - تفکر انتقادیخلاقیت-مدیریت کارکنان-هماهنگی بادیگران - بکار گیری هوش هیجانی- داوری و تصمیم سازی - ارائه خدمت- مذاکره کردن و منعطف سازی شناختی راتشریح کرد .
موسوی نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان درتوضیح این دوره گفت: این دوره آموزشی توسط مرکز آموزش مدیریت برنامه ریزی تدوین و در اسفند ماه سال 96 اجرائی کرد .
وی افزود : این دوره در شورای عالی اداری استان تدوین و مصوب گردید و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اجرایی گردید که به مدت 2 ساعت توسط مدیر ارشد دستگاه اجرائی تدوین شود،موضوع این دوره توسط رئیس دانشگاه به عنوان تنها کسی که اشرافیت کافی و کامل بر موضوع را دارد و نقش مربی در دستگاه راداردبررسی می شود و هدف از دوره نیز مروری بر اهداف ، رسالتها و وظایف دستگاه است .
نماینده مدیریت و برنامه ریزی در ادامه گفت : امروز نقش و جایگاه توسعه در دانشگاه علوم پزشکی زنجان توسط مدیر تبیین می شود ونیز مروری بر اهداف، رضایت ،وظایف و رسالت دانشگاه علوم پزشکی در توسعه استان و کشور خواهیم داشت  و شاخصهای مرتبط هم بررسی میشود ،برگزاری دوره در گزارش عملکرد دستگاه و در ارزشیابی مدیر و دستگاه موثر خواهد بود .

کلیدواژه ها: واحد آموزش کارکنان مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان روز سه شنبه 17مهرماه؛ دوره آموزشی"نقش و جایگاه دستگاه اجرایی در توسعه " ویژه |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 564 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


  • کل کاربران ثبت شده: 2839 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 42 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 110611766 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 27101 بازدید

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir