معاونت آموزشی

Vice-Chancellor for Education

ثبت نام کارگاههای آموزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | 
پرتال ثبت نام کارگاههای هیات علمی
 

اساتید محترم هیات علمی پیش از ثبت نام در کارگاهها راهنما را مطالعه فرموده و جهت ثبت نام روی عنوان لینک ثبت نام   در جدول کلیک فرمائید ./


► کارگاههای در حال ثبت نام
► کارگاههای آینده
► کارگاههای برگزار شده و گواهی شرکت در کارگاهها
ردیف  عنوان کارگاه  گروه هدف محل برگزاری تاریخ برگزاری مدرسین برنامه کارگاه لطفا قبل از ثبت نام برنامه کارگاه را ملاحظه نمایید
1 روش تدریس مقدماتی اعضا محترم هیأت علمی دانشکده پرستاری 98/8/28  دکتر فرهاد رمضانی بدر
آقای علی نوروزی
خانم لیلا نعیمی
لینک ثبت نام
2 دانش پژوهی آموزشی مقدماتی اعضا محترم هیأت علمی دانشکده پرستاری ابهر 98/8/30 آقای علی نوروزی
خانم لیلا نعیمی
لینک ثبت نام
3 روش تدریس پیشرفته اعضا محترم هیأت علمی 98/9/6
98/9/7
آقای علی نوروزی لینک ثبت نام
4 مهارتهای ارتباطی اعضا محترم هیأت علمی سالن کارگاهی  روزبه 98/9/13
98/9/14
 دکتر محمد مسعود وکیلی برنامه کارگاه لینک ثبت نام
5
6
مبانی و مفاهیم ارزشیابی 
 اعضا محترم هیات علمی سالن اجلاس  روزبه دکتر وکیلی برنامه کارگاه لینک ثبت نام
7 نحوه داوری مقالات در آموزش  اعضا محترم هیات علمی سالن کارگاهی  روزبه  دکتر فرهاد رمضانی بدر-  دکتر علی رمضانی برنامه کارگاه لینک ثبت نام
8 آشنایی با شرح وظایف و آیین نامه های اعضا هیات علمی  اعضا محترم هیات علمی دکتر محمدیان فضلی
9 اعتبار بخشی و ارزیابی آموزشی  اعضا محترم هیات علمی دکتر گندمکار
10  برنامه ریزی درسی(طراحی و اصلاح کوریکولوم)  اعضا محترم هیات علمی
11  طرح دوره و طرح درس  اعضا محترم هیات علمی
12 آزمونهای عینی  اعضا محترم هیات علمی
13 ژورنال کلاب و سمینارهای علمی
14 گراندراند و گزارش صبحگاهی
15  آموزش پاسخگو
16 ارزشیابی اساتید  اعضا محترم هیات علمی
17 OSCE
18 اخلاق حرفه ایی در پزشکی  اعضا محترم هیات علمی
19 روش تدریس پیشرفته  اعضا محترم هیات علمی
20 اصول و مبانی مدیریت و رهبری آموزشی  اعضا محترم هیات علمی
21 دانش پژوهی آموزشی پیشرفته ویژه اساتید محترم بالینی سالن کارگاهی  روزبه 98/08/13
98/08/14
آقای دکتر فرهاد رمضانی بدر
خانم دکتر احمری
آقای نوروزی
خانم نعیمی
گواهی شرکت در دوره آموزشی   لینک ثبت نام
22 روش تدریس مقدماتی ویژه اساتید محترم بالینی سالن کارگاهی  روزبه 98/08/01
98/08/02

آقای دکتر فرهاد رمضانی بدر
آقای دکتر محمد مسعود وکیلی
آقای دکتر ایوب پزشگی
خانم دکتر ترانه نقیبی

 
گواهی شرکت در دوره آموزشی لینک ثبت نام
23 دانش پژوهشی آموزشی مقدماتی اعضای محترم هیأت علمی علوم پایه سالن کارگاهی دانشکده داروسازی 98/07/4 دکتر رمضانی بدر-دکتر حجت حسینی-آقای علی نوروزی -خانم لیلا نعیمی گواهی شرکت در دوره آموزشی لینک ثبت نام
24 کنفرانس بین المللی آموزش پزشکی
amee 2019
اعضا محترم هیات علمی سالن اجلاس همایش های بین المللی روزبه 4، 5 و 6 شهریور 98 آنلاین گواهی شرکت در دوره آموزشی گواهی شرکت در دوره آموزشی ویژه اعضای پنل
25 مبانی روش تدریس ویژه اساتید محترم علوم پایه سالن کنفرانس دانشکده داروسازی 1398/06/13
1398/06/14
دکتر فرهاد رمضانی بدر
دکتر محمد مسعود وکیلی
گواهی شرکت در دوره آموزشی لینک ثبت نام
26 کارگاه روش های پژوهش در آموزش (مقدماتی) اعضا محترم هیات علمی دانشکده دندان پزشکی 98/5/2
98/5/3
دکتر هدی احمری طهران گواهی شرکت در دوره آموزشی لینک ثبت نام
27 رهبری و مدیریت آموزشی اعضا محترم هیات علمی سالن کنفرانس دانشکده داروسازی 98/5/17  دکتر علیرضا شغلی
دکتر سحر ولی مقدم
آقای علی نوروزی
گواهی شرکت در دوره آموزشی لینک ثبت نام
28 نخستین سمینار مجازی آشنایی با دانش پژوهی آموزشی در آیینه ی آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی اعضا محترم هیات علمی، کارشناسان آموزشی و دانشجویان سالن اجلاس همایش های بین المللی روزبه سه شنبه مورخ 98/4/25
ساعت 8:30 الی 13
با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی مجازی و مشارکت کلیه دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی کشور گواهی شرکت در دوره آموزشی لینک ثبت نام
29 ابزارهای ارزیابی مبتنی بر محل کار (WPBA)  ویژه ی اساتید محترم هیأت علمی دانشکده پزشکی سالن رازی بیمارستان آیت الله موسوی 98/3/28 خانم لیلا نعیمی برنامه کارگاه لینک ثبت نام
30 طراحی سوالهای چند گزینه ای ویژه ی اساتید محترم هیأت علمی دانشکده پزشکی، مرکز آموزشی درمانی ولیعصر(عج)، آیت الله موسوی و شهید بهشتی سالن کنفرانس بیمارستان ولیعصر (عج) 98/3/23 آقای علی نوروزی و خانم لیلا نعیمی  برنامه کارگاه لینک ثبت نام
31 طراحی سوالهای چند گزینه ای ویژه ی اساتید محترم هیأت علمی دانشکده پزشکی، مرکز آموزشی درمانی ولیعصر(عج)، آیت الله موسوی و شهید بهشتی سالن رازی بیمارستان آیت الله موسوی  98/3/20 آقای علی نوروزی و خانم لیلا نعیمی  برنامه کارگاه لینک ثبت نام
32 دانشگاه نسل سوم، دانشگاه کارآفرین اعضاء محترم هیأت علمی سالن ابن سینا-دانشکده پزشکی 97/12/14 دکتر حمیدی برنامه کارگاه لینک ثبت نام
33 مهارتهای ارتباطی میان فردی ویژه ی شرکت کنندگان در کارگاه اول سالن کارگاهی  روزبه 97/11/10 دکتر محمد مسعود وکیلی برنامه کارگاه لینک ثبت نام
34 روان سنجی ابزارهای سنجش در آموزش پزشکی اعضای محترم هیأت علمی  کتابخانه مرکزی قلمچی 97/11/4 آقای علی نوروزی برنامه کارگاه لینک ثبت نام
35 دانش پژوهی مقدماتی اعضا محترم هیات علمی دانشکده دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی 97/10/24 دکتر فرهاد رمضانی بدر
دکتر اعظم ملکی
خانم لیلا نعیمی
آقای علی نوروزی
برنامه کارگاه لینک ثبت نام
36 آزمون های استدلال بالینی اعضای محترم هیأت علمی بالینی پزشکی سالن میکروسکوپ دانشکده پزشکی 97/10/20 دکتر علیرضا منجمی برنامه کارگاه لینک ثبت نام
37 مهارتهای ارتباطی میان فردی  اعضا محترم هیات علمی دانشگاه سالن کارگاهی روزبه 97/10/19 دکتر محمد مسعود وکیلی برنامه کارگاه لینک ثبت نام
38 دانش پژوهشی آموزشی اعضاء محترم هیات علمی بالینی پزشکی بیمارستان آیت الله موسوی سالن رازی 97/10/18 دکتر فرهاد رمضانی بدر-آقای نوروزی-خانم نعیمی برنامه کارگاه لینک ثبت نام
39 روش تدریس مقدماتی اساتید بالینی سالن کارگاهی روزبه 97/10/12
و
97/10/13
دکتر فرهاد رمضانی بدر
دکتر محمد مسعود وکیلی
برنامه کارگاه لینک ثبت نام
40 سوء مصرف مواد اعتیادآور  اعضای محترم هیات علمی سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه واقع در ستاد مرکزی 97/10/13 دکتر آرمانی کیان
جناب سرهنگ دکتر رفیعی
برنامه کارگاه لینک ثبت نام
41 روش تدریس مقدماتی  اعضای محترم هیات علمی سالن کارگاهی روزبه 97/09/28
و
97/09/29
دکتر فرهاد رمضانی بدر
دکتر محمد مسعود وکیلی
برنامه کارگاه لینک ثبت نام
42 پانل سیستم های نوین دارورسانی(حیطه ی مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان)  اعضای محترم هیات علمی سالن اجلاس همایش های بین المللی روزبه 97/9/26 دکتر مهرداد حمیدی-دکتر صمد ندری-دکتر محمدعلی شهبازی برنامه کارگاه لینک ثبت نام
43 پژوهش کیفی در آموزش و راهکارهای ایجاد انگیزش در دانشجویان و اخلاق در آموزش پزشکی  اعضای محترم هیات علمی سالن اجلاس مرکز همایش های روزبه 97/7/18
و
97/7/19
خانم دکتر لادن فتی- لیلا نعیمی- علی نوروزی برنامه کارگاه1
برنامه کارگاه 2
لینک ثبت نام
44 آشنایی با نرم افزارهای مورد استفاده در تهیه محتوای آموزش الکترونیکی  اعضای محترم هیات علمی سالن کارگاهی روزبه 97/07/11 مهندس میرشانی برنامه کارگاه لینک ثبت نام
45 مجموعه کارگاههای توانمندسازی زبان انگلیسی
تخصصی (نگارش علمی، ویراستاری متون دانشگاهی، ارائه مقاله)
 اعضای محترم هیات علمی سالن کارگاهی روزبه 97/06/12
و
97/06/13
 دکتر رباب خسروی
برنامه کارگاه
لینک ثبت نام
46 پخش زنده کنفرانس بین المللی آموزش پزشکی در بازل سوئیس  اعضای محترم هیات علمی مرکز همایش های بین المللی روزبه(ظرفیت 100 نفر) 97/06/05
و
97/06/07
آنلاین آنلاین  (7 امتیاز آموزی- 10 امتیاز توانمندسازی)
47  دانش پژوهی آموزشی(پیشرفته)  اعضای محترم هیات علمی سالن جلسات پژوهشی دانشکده داروسازی 97/05/17  دکتر مریم علیزاده- دکتر فخرالسادات میرحسینی برنامه کارگاه مدعوین(ارائه دهندگان طرح در سامانه دانش پژوهی-مدیران EDO)
48 اصول ومبانی خلاقیت  اعضای محترم هیات علمی  سالن کارگاهی روزبه 97/05/1 دکتر علی محمدی برنامه کارگاه لینک ثبت نام
49 دوره مقدماتی درمان های روانشناختی برای مداخله در اهمال کاری اساتید مشاور سالن آمفی تئاتر دانشکده داروسازی 97/04/25  دکتر امید ساعد برنامه کارگاه لینک ثبت نام
50 تعاملات یاددهی و یادگیری با نسل جدید  اعضای محترم هیات علمی  سالن کارگاهی روزبه 97/04/21 دکتر لادن فتی- آقای علی نوروزی برنامه کارگاه لینک ثبت نام
51  مکاتب، نظریه ها و مدلهای یادگیری و کاربرد آن در آموزش  اعضای محترم هیات علمی  سالن کارگاهی روزبه 97/04/20 دکتر لادن فتی- آقای علی نوروزی برنامه کارگاه لینک ثبت نام
52 تعامل موثر برای اساتید مشاور اساتید پرستاری-مامائی-دندانپزشکی کلاس ۱۰ دانشکده پرستاری و مامائی 97/04/12  دکتر امید ساعد برنامه کارگاه لینک ثبت نام
53 دانش پژوهی آموزشی(مقدماتی)  اعضای محترم هیات علمی  سالن کارگاهی روزبه 97/3/21 دکتر رمضانی بدر- دکتر خزائی پول- خانم نعیمی- خانم بسطامی- آقای نوروزی برنامه کارگاه لینک ثبت نام

دفعات مشاهده: 3205 بار   |   دفعات چاپ: 56 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر