اخبار آموزشیارائه نمره زبان دانشجویان دکتری تخصصی جهت شرکت در آزمون جامع

*اطلاعیه مهم*

قابل توجه دانشجویان گرامی دکتری تخصصی تمامی رشته ها که بهمن ماه سال جاری آزمون جامع خواهند داشت، تا تاریخ 97/10/25 فرصت دارید نسبت به ارائه نمره قبولی زبان و تکمیل فرم شرکت در آزمون اقدام فرمایید در غیر اینصورت از حضور نامبردگان در آزمون بورد تخصصی ممانعت می گردد.

 

آموزش تحصیلات تکمیلی
97/10/19