اخبار آموزشیانتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی کلیه رشته ها و مقطع ها می رساند انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 از تاریخ 97/11/2 لغایت 97/11/6 خواهد بود.
لازم به ذکر است که محدوده زمانی تاریخ های اعلام شده از 1 بامداد روز اول لغایت ساعت 24 روز آخر می باشد.
 
اداره آموزش تحصیلات تکمیلی
97/10/19