دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - جمشید محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: جمشید محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 توسعه آموزش پزشکی 1374
2 حشره شناسی پزشکی 1374
3 زبان انگلیسی 1374
:: ::