دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - کوروش فولادساز


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار کوروش فولادساز | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی علوم پزشکی تهران تهران ایران 1378
2 کارشناسی ارشدبیوشیمی بالینی علوم پزشکی تهران تهران ایران 1369
3 کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران ایران 1363
:: ::