Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
AWT IMAGE
:: اعضا - مهین روحانی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم مهین روحانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش آموزش خود مدیریتی انفرادی و گروهی بر رفتارهای خود مراقبتی و بستری مجدد در بیماران نارسایی قلبی
2 بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر اصلاح درک از بیماری بر میزان عوامل خطر و حملات سندرم کرونری در بیماران کرونری زهرا ذوالفقاری لاکه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1395
3 بررسی مقایسه ای شایستگی بالینی پرستاران بخش های ومراقبت یژه به دو روش خودارزیابی و ارزیابی توسط سرپرستارن در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 فاطمه مهدوی صائب دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392
4 بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نیازهای یادگیری بر میزان خودمراقبتی و بساری مجدد بیماران نارسایی قلبی فاطمه غیاثی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394
:: ::