دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مینا شعبانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار مینا شعبانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسي شيوع اختلالات جنسي در 400 جانباز و همسران آنها مینا شعبانی بنیاد جانبازان زنجان تکمیل شده 1387
2 تقويت دارويي الانزاپين در بيماران OCD مقاوم به درمان مینا شعبانی علوم زشکی زنجان تکمیل شده -
:: ::