دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مازیار پیدا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مازیار پیدا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 ستاد امداد غرب ، قرارگاه خاتم النبیا قرارگاه خاتم النبیا 1365 1366
2 کارشناس ،دانشگاه علوم پزشکی خوزستان، دزفول دانشگاه علوم پزشکی خوزستان 1366 1367
3 کارشناس واحد آبرسانی جهاد سازندگی استان همدان جهاد سازندگی استان همدان 1369 1370
4 مهندس طراح تصفیه خانه فاضلاب و خطوط شبکه های انتقال و توزیع آب شرکت مهندسین مشاور آب محیط – شرکت ری آب، تهران –ایران 1370 1376
5 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (استادیار) دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1376
:: ::