Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
AWT IMAGE
:: اعضا - علی اوسط ملتی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی اوسط ملتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Vitamin D status and its associations with components of metabolic syndrome in healthy children r) Mellati AA, Sharifi F, Faghihzade S, Mousaviviri SA, Chiti H, Kazemi SA. J Pediatr Endocrinol Metab. 2015 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 Vitamin D status and its associations with components of metabolic syndrome in healthy children r) Mellati AA, Sharifi F, Faghihzade S, Mousaviviri SA, Chiti H, Kazemi SA. J Pediatr Endocrinol Metab. 2015 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
3 Comparative proteomics study of streptozotocin-induced diabetic nephropathy in rats kidneys transfected with adenovirus-mediated fibromodulin gene Maleki A, Ramazani A, Foroutan M, Biglari A, Ranjzad P, Mellati AA Avicenna J Med Biotech. 2014 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 Defining a cutoff point for vitamin D deficiency based on insulin resistance in children p) Sharifi F, Mousavinasab N, Mellati AA Diabetes Metab Syndr. 2013 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
5 A report of high triglyceride level in cord blood of Iranian newborns. Int J Prev Med. o) Kazemi SA, Mousavinasab N, Mellati AA, Sadeghzadeh M. 2013 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
6 The relationship between retinol-binding protein 4 levels, insulin resistance, androgen hormones and polycystic ovary syndrome. m) Ali Awsat Mellati, Faranak Sharifi, Mohsen Sajadinejad, Davood Sohrabi, Saeideh Mazloomzadeh . Scandinavian Journal of clinical and laboratory investigation 2012 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
7 Ischemia-modified albumin (IMA) in differential diagnosis of transient myocardial ischemia from non ischemic chest pain. n) Sokhanvar S, Mellati AA, Mousavinasab SN, Taran L, Vahtani B, Golmohamadi Z Bratisl Lek Listy 2012 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
8 Multiple correlation between cord blood leptin concentration and indices of neonatal growth. l) Ali Awsat Mellati, Seideh Mazloomzadeh Archives of Medical Research 2010 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
9 Correlation of anthropometric indices with common cardiovascular risk factors in an urban adult population of Iran: data from Zanjan Healthy Heart Study. k) Ali Awsat Mellati, Seyed Nouradin Mousavinasab, Sepide Sokhanvar, Seyed Ali Naghi Kazemi, Mohamad Hossain Esmailli Asia Pac J Clin Nutr 2009 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
10 The hTSH measurment by solid-phase immunoassay and using FITC as probe. j) Ali mellati, Ali Nazarian, Gholamreza Ahmadi, Mohamad Moradi International J of Natural and Engineering Sciences 2008 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
11 Effect of metronidazole on spermatogenesis, plasma gonadotrophins and testosterone in male rats. Iranian Journal of Pharmaceutical Research h) Davood Sohrabi, Mohsen Alipour, Ali Awsat Mellati Iranian Journal of Pharmaceutical Research 2007 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
12 The role of heat shock proteins as chaperons on several human diseases g) Ali Awsat Mellati Saudi Medical Journal 2006 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
13 Kinetic characterization of hK6 inhibitor by Protease inhibitor, soybean e) Ali Awsat Mellati, Eleftherios P.Diamendis DARU 2004 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
14 Complex formation between human kallikrein 13 and serum protease inhibitors. f) Carl Kapadia, George M. Yousef, Ali Awsat Mellati, et al. Clinica Chimica Acta, 2004 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
15 Charaterization of the enzymatic activity of human kallikrein 6: Autoactivation, Substrate Specificity, and regulation by inhibitors. c) Angeliki, M., Mellati, Ali, A., Wasney G.A., Little, Sp., Sotiropoulou, G. et al. Biochemical and Biophysical Research commuincation (BBRC) 2003 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
16 The inhibitory effect of propranolol and isoproterenol on human plasma cholinesterase d) Mellati, A.A., Tajkey, J DARU 2002 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
17 Purification and characterization of human M2-type Pyruvate kinase a) Mellati, a.a., yucel, M. et al Clinical Biochemistry 1993 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
18 بررسی قطر LDL-c سرم و سطح sdLDL-c سرم در ارتباط با فنوتیپ هیپرتری گلیسریدمی با دور کمر بالا در جمعیتی از زنان مهدی بهمنی، دکتر سپیده سخنور، دکتر سعیده مظلوم زاده، اکرم ملکی، دکتر علی ملتی مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
19 ارتباط پلی مورفیسم 3UTR(C>A) از ژن گیرنده (IGF2R)IGF2 با شاخص های مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد غیردیابتی dd) فاطمه مجیدی، دکتر حسین چیتی، دکتر علی رمضانی، دکتر مجتبی فتحی، رضا سلمانی، دکتر علی اوسط ملتی مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
20 Regulation of M2- type pyruvate kinase from human meningioma by allosteric effectors fructose-1, 6-diphosphate and L-alanine. b) Mellati , A.A., Yucel, M. et al. Cancer Biochemical Biophysics 1392 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
21 بررسی ارتباط رزستین بند ناف با لپتین، انسولین، اندکس های رشدی و درصد چربی نوزادان تازه متولد شده در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان bb) دکتر حبیب ناظم، دکتر فرانک شریفی، دکتر سید علی نقی کاظمی، دکتر نورالدین موسوی نسب، نصرالله غروقی، ثریا بوئینی، دکتر علی ا 1390 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
22 ارتباط اضافه وزن با لپتین، انسولین و sdLDL پلاسما در افراد بالای 20 سال aa) اعظم نجم افشار، صدرالدین کلانتری، کوروش فولادساز، سعیده مظلوم زاده، فرانک شریفی، علی اوسط ملتی، مجله دیابت و لیپید ایران 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
23 شیوع سندرم متابولیک در افراد گروه سنی 21-17 ساله شهر زنجان با تعریف جدید پیشنهادی برای بزرگی دور کمر ایرانیان و مقایسه آن با معیارهای ATPIII و انجمن جهانی دیابت z) سید علینقی کاظمی، علی کوشا، فرانک شریفی، سید نورالدین موسوی نسب، علی اوسط ملتی مجله دیابت و لیپید ایران 1387 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
24 اثر مترونيدازول بر روي هورمون هاي محور هيپوفيز-بيضه، تستوسترون و اسپرماتوژنز در موش صحرايي نر بالغ x) داود سهرابي، محسن عليپور، علي اوسط ملتي فصلنامه علمي پژوهشي فيض(كاشان) 1386 مقاله کامل پژوهشي اصيل
25 اثر غیرفعال سازی موقتی لکوس سرولئوس بر خود تزریقی مورفین و سندرم قطع مورفین در موش سفید صحرایی. y) محمد حسین اسماعیلی، مهین گنج خانی، علی اوسط ملتی، شهرام رستاک مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
26 بررسي ميزان TSH و FT4 سرم مادران باردار به منظور كمك به تشخيص اختلالات تيروئيدي v) دكتر علي اوسط ملتي، دكتر فرانك شريفي، دكتر حميدرضا اميرمقدمي مجله دانشور 1382 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
27 فعاليت آنزيمي و ويژگي سوبسترايي آنزيم كاليكرين انساني 13 w) دكتر علي اوسط ملتي، دكتر الفترياس ديامنديس مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان 1382 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
28 اندازه‌گيري آنزيم‌هاي كبدي (AST وALT) در افراد HbsAg+ مثبت مراجعه كننده به سازمان انتقال خون زنجان جهت اهدا خون؛ 1379 t) دكتر علي اوسط ملتي، دكتر نورالدين موسوي نسب مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان 1380 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
29 بررسي شيوع ميكروآلبومينوري در بيماران ديابتي با سابقه بيش از 10 سال در درمانگاه ديابتي شهر زنجان 1379 دكتر علي اوسط ملتي، دكتر نورالدين موسوي نسب مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1379 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
30 بررسي اثرات فاكتورهاي كنترل ديابت با استفاده از اندازه‌گيري ميزان HbA1c در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه ديابت شهرستان زنجان u) دكتر علي اوسط ملتي، دكتر نورالدين موسوي نسب، دكتر محمد كردگاري مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1379 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
:: ::