دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - حسین دانافر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسین دانافر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 سنتز وبررسی اثرات ضد سرطانی نانو ساختارهای کوپلیمری بارگذاری شده باکورکومین بر روی سلولهای سرطانی در حال اجرا -
2 مطالعه اثرات ضد سرطانی نانوذرات کوپلیمری حامل ارتیمیزینین بر روی سلولهای سرطانی 4T1 و همچنین موش سرط... تکمیل شده -
3 سنتز و بررسی سمیت سلولی نانوذراتPCL-PEG-PCL حامل داروهای آتورواستاتین، روزواستاتین و لواستاتین تکمیل شده -
4 ررسی اثرات ضد مالاریایی بر علیه پلاسمودیوم برگئی نانوذرات پلیمری PCL-PEG-PCL حامل داروی پلامباژین تکمیل شده -
5 بررسی سمیت سلولی نانوذرات حامل داروی آرتمیزینین بر روی سلولهای ( نرمال و سرطانی) سینه تکمیل شده -
6 سنتز و بررسی ویژگیهای دی بلاک کوپلیمرهای پلی کاپرولاکتون- پلی اتیلن گلایکول بعنوان یک سیستم دارورسان تکمیل شده -
7 سنتز و ارزیابی کوپلیمرهای دوتایی mPEG-PCL با هدف تهیه نانو ذرات دارویی انکپسوله شده با پلامباژین تکمیل شده -
8 ررسی اثرات ضد التهابی نانو ذرات PCL-PEG-PCL بارگذاری شده با استاتین ها در موش صحرایی تکمیل شده -
9 بررسی زیست تخریب پذیری و زیست سازگاری کوپلیمرهای دوتایی mPEG-PCL و سه تایی PCL-PEG-PCL. تکمیل شده -
10 تهیه و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی نانوذرات mPEG-PCL ، حامل داروی آتورواستاتین و بررسی اثرات ضدالتهابی تکمیل شده -
:: ::