دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - زهره ترابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: زهره ترابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 : Evaluation of IL10, TGF-B and Specific IgE and IgG Levels during Sublingual Rye Grass Immunotherapy Journal ,VOL,NOJournal of Allergy & Therapy. 2013 November; 4:2 : 2013 چکیده مقاله
2 The effect of calcium and phosphorus supplemtation on metabolic bone disorders in premature infants Journal ,VOL,NO Journal of Pakistan Medical Association 2014 چکیده مقاله
:: ::