دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - معصومه نمدیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: معصومه نمدیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 مجله علمی-پژوهشی توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 تا کنون
2 مجله علمی-پژوهشی مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 1392 تا کنون
3 مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 تا کنون
4 مجله علمی-پژوهشی حیات- دانشگاه علوم پزشکی تهران-دانشکده پرستاری 1392 تا کنون
5 International Journal of Pharmacy Practice 1395 تاکنون
6 حکیم 1394-تاکنون به عنوان ویراستار فارسی و انگلیسی
:: ::
  • کل کاربران ثبت شده: 2567 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 1 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 139 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 101512332 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 36409 بازدید

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir