دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - ابوالفضل نظریان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ابوالفضل نظریان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 بیوشیمی پزشکی 1 دانشکده پزشکی نیمسال اول
2 بیوشیمی پزشکی 2 دانشکده پزشکی نیمسال دوم
3 بیوشیمی 1 دارو سازی دانشکده داروسازی نیمسال دوم
4 بیوشیمی عملی پزشکی دانشکده پزشکی نیمسال دوم
5 بیوشیمی عملی دارو سازی دانشکده داروسازی نیمسال دوم
6 بیوشیمی بالینی ارشد انگل شناسی دانشکده پزشکی نیمسال دوم
7 بیوشیمی بالینی عملی ارشد انگل شناسی دانشکده پزشکی نیمسال دوم
8 بیوشیمی پیشرفته ارشد بیوتکنولوژی دانشکده پزشکی نیمسال دوم
9 بیوشیمی عمومی کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشکده پیرا پزشکی نیمسال دوم
10 بیوشیمی عملی کارشناسی علوم ازمایشگاهی دانشکده پیرا پزشکی نیمسال دوم
11 بیوشیمی بالینی 1 کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشکده پیرا پزشکی نیمسال اول
12 بیوشیمی بالینی عملی ا کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشکده پیرا پزشکی نیمسال اول
13 بیوشیمی بالینی 2 کارشناسی علوم ازمایشگاهی دانشکده پیرا پزشکی نیمسال دوم
14 بیوشیمی بالینی عملی 2 کارشناسی علوم ازمایشگاهی دانشکده پیرا پزشکی نیمسال دوم
15 شیمی بیوشیمی کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری نیمسال اول و دوم
16 بیوشیمی عمومی عملی پرستاری دانشکده پرستاری نیمسال اول و دوم
17 بیوشیمی عمومی کارشناسی مامائی دانشکده پرستاری نیمسال اول و دوم
18 بیوشیمی عمومی عملی مامائی دانشکده پرستاری نیمسال اول و دوم
19 بیوشیمی عمومی نظری کادانی اتاق عمل دانشکده پرستاری نیمسال اول و دوم
20 بیوشیمی عمومی نظری بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت نیمسال اول و دوم
:: ::
  • کل کاربران ثبت شده: 2848 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 69 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 110716701 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 22358 بازدید

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir