دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - میترا پیامی بوساری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: میترا پیامی بوساری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 نحوه نگارش گزارش اصولي بدانشگاه علوم پزشكي زنجان، سازمان تامين اجتماعي بيمارستان وليعصر (1381) و بيمارستان امام حسين (5 دوره 1381-83) 1381
2 فن پرستاري و بهداشت دانشگاه علوم پزشكي زنجان بيمارستان حكيم هيدجي زنجان 1378
3 مراقبت پرستاري از بيماران ديابتي دانشاه علوم پزشكي زنجان :معاونت بهداشت مركز بهداشت استان زنجان 1381
4 روشهاي تحقيق كيفي دانشگاه علوم پزشكي زنجان: معاونت پژوهشي بيمارستان ايت ا.. موسوي : زنجان ( 2 دوره) 1388
:: ::