دانشگاه علوم پزشکی زنجان
میترا پیامی بوساری - کارنامه علمی کامل


payamizums.ac.ir
http://www.zums.ac.ir
برگشت به صفحه کارنامه علمی
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی
پست الکترونیک payamizums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى http://www.zums.ac.ir
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل میترا پیامی بوساری
محل تولد تهران
تاریخ تولد
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى پرستاري
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه علوم پزشكي تبريز
اطلاعات شغلی
محل خدمت
درجه علمی دکترا
وضعیت استخدامی رسمي- قطعي
نوع خدمت تمام وقت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر Zanjan
کشور Iran
توصيف مختصر
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 كارداني علوم پزشكي رشت رشت ايران 1364 18.15
2 كارشناسي علوم پزشكي تهران تهران ايران 1366 17.8
3 كارشناسي ارشد تربيت مدرس تهران ايران 1374 18.5
4 دكترا علوم پزشكي تبريز تهران ايران 1387 18.5
آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 انگليسي خوب متوسط
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 سرپرست دفتر پرستاري معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي زنجان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1388 1393
2 مدير گروه پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه پزشكي زنجان 1388 1388
3 سرپرست دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه پزشكي زنجان 1388 1393
4 سردبیر مجله مراقبتهای پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه پزشكي زنجان 1390
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 حالت و صفت اضطراب 1374
2 فرسودگي شغلي پرستاران 1374
3 استرس هاي شغلي پرستاران 1374
4 حمايت هاي اجتماعي پرستاران 1373
5 تعارضات شغلي پرستاران 1386
6 روشهاي نوين آموزشي 1385
7 تحقيقات كيفي به طور اخص گراندد تئوري و عمل گرايي 1386
8 نظريه هاي و تئوريهاي پرستاري 1387
9 پیشگیری
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 بهداشت جامعه 2 : كارشناسي ارشد د. ع. پ. تبريز86- 1385
2 بهداشت روان د. ع. پ. زنجان79- 1377
3 بهداشت جامعه 1 : كارشناسي ارشد د. ع. پ. تبريز 85- 1384
4 اصول مديريت خدمات بهداشتي د. ع. پ. زنجان83- 1375
5 بهداشت فردي د. ع. پ. زنجان83- 1375
6 بهداشت جامعه 3 د. ع. پ. زنجان89- 1375
7 بهداشت جامعه 2 دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان 89- 1375
8 بهداشت جامعه 1 دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان 89- 1375
9 مقدمه داخلي و جراحي دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران 68- 1366
10 تاريخ تحولات پرستاري دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران 68- 1366
11 فن پرستاري دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران 68- 1366
12 بهداشت جامعه 3: كارشناسي ارشد د. ع. پ. تبريز87- 1386
13 آشنايي با خدمات پرستاري د. ع. پ. تبريز86- 1385
14 روش تحقیق ارشد پرستاری ویژه دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان نیمسال اول 88-89
15 مفاهیم و نظریه های پرستاری دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان نیمسال اول 88-89
16 پایش پیشرفته پرستاری دوره کارشناسی ارشد ویژه دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان نیمسال اول 88-89
17 مراقبت پرستاری ویژه دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان نیمسال اول 88-89
18 بهداشت جامعه 2 دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان نیمسال اول 88-89
19 بهداشت جامعه 1 دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان نیمسال اول 88-89
20 روش تحقیق ارشد ویژه دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان نیمسال دوم 88-89
21 بهدداشت جامعه 1 دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان نیمسال دوم 88-89
22 روش تحقیق ارشد ویژه 1 دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان نیمسال اول 90-89
23 مفاهیم و نظریه های پرستاری دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان نیمسال اول 90-89
24 پایش پیشرفته پرستاری دوره کارشناسی ارشد ویژه دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان نیمسال اول 90-89
25 مراقبت پرستاری ویژه دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان نیمسال اول 90-89
26 ارزیابی تشخیص های رایچ پرستاری در پیوند اعضا دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان نیمسال اول 90-89
27 روش تحقیق اتاق عمل دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان نیمسال اول 90-89
28 روش تحقیق ارشد ویژه دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان نیمسال دوم 90-89
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 نحوه نگارش گزارش اصولي بدانشگاه علوم پزشكي زنجان، سازمان تامين اجتماعي بيمارستان وليعصر (1381) و بيمارستان امام حسين (5 دوره 1381-83) 1381
2 فن پرستاري و بهداشت دانشگاه علوم پزشكي زنجان بيمارستان حكيم هيدجي زنجان 1378
3 مراقبت پرستاري از بيماران ديابتي دانشاه علوم پزشكي زنجان :معاونت بهداشت مركز بهداشت استان زنجان 1381
4 روشهاي تحقيق كيفي دانشگاه علوم پزشكي زنجان: معاونت پژوهشي بيمارستان ايت ا.. موسوي : زنجان ( 2 دوره) 1388
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 اخلاق در پزشكي دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان 1375
2 اصول گزارش نويسي دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان 1376
3 روش تدريس مقدماتي مركز توسعه آموزش جامعه نگر دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان 1377
4 روشت تدريس پيشرفته مركز توسعه آموزش جامعه نگر دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان 1382
5 روش تحقيق مقدماتي دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان 1378
6 روش تحقيق تكميلي دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان 1379
7 روش تحقيق پيشرفته دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان 1381
8 روشهاي ارزيابي دانشجو و طرح سوال دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان 1381
9 مقاله نويسي دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان 1382
10 PBL دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان 1383
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 تاثیر مشارکت خانواده در مراقبت از بیمار بستری در ICU بر اضطراب و استرس خانواده میترا پیامی بوساری، زهرا صادقی ، دکتر نورالدین موسوی نسب دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنچان تکمیل شده 1391
2 تاثیر سرما در ترکیب با شیاف ایندمتاسین بر شدت درد بعد از خروج لوله قفسه سینه میترا پیامی بوساری ، ناهید دریایی، دکتر نورالدین موسوی نسب و دکتر اسکندر نوریزاده دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1391
3 تاثیر فشردن قفسه سینه در زمان بازدم قبل از ساکشن داخل تراشه بر اکسیژناسیون خون شریانی و علائم حیاتی بیماران تحت تهویه مکانیکی میترا پیامی بوساری، یدا.. شیروانی، دکتر سعید آقا حسن کاشانی، دکتر نورالدین موسوی نسب دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1390
4 روند حل تعارضات شغلي پرستاران : رويكرد گراندد تئوري ميترا پيامي بوساري و دكتر حسين ابراهيمي دانشگاه علوم پزشكي تبريز تبريز تکمیل شده 1387
5 بررسي برخي از عوامل موثر بر فرسودگي شغلي پرستاران زن شاغل در بخشهاي عمومي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي زنجان سال 1381 ميترا پيامي بوساري دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان تکمیل شده 1381
6 تبیین تجربیات دهندگان زنده پس از پیوند کبد: مطالعه کیفی میترا پیامی بوساری ، قاسم بنیانی پودنگ، دکتر فرخنده شریفی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان و شیراز در حال اجرا 1393
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 تبیین تجربیات دهتدگان زنده پس از پیوند کبد قاسم بنیانی پودنگ زنجان و شیراز 1393
2 تاثیر مشارکت خانواده در مراقبت از بیمار بستری در بخش مراقبت ویژه بر سطح استرس و اضطراب خانواده زهرا صادقی زنجان 1391
3 تاثیر فشردن قفسه سینه در زمان بازدم قبل از ساکشن داخل تراشه بر علائم حیاتی و اکسیژناسیون خون شریانی بیماران تحت تهویه مکانیکی یدالله شیروانی زنجان 1390
4 بررسی اثر سرما در ترکیب با شیاف ایندمتاسین بر درد بعد از خروج لوله قفسه سینه ناهید دریایی تبریز 1391
5 بررسی ارتباط اضطراب مرگ با کیفیت زندگی بیماران دیالیزی مهیا شفایی زنجان
6 بررسی تاثیر شستشوی چشم با دم کرده چای سیاه بر پیشگیری از مشکلات چشمی در بیماران کمایی غزاله ستاری زنجان
كتاب‌هاي منتشر شده
# عنوان نگارندگان/مترجمان ناشر سال چاپ دفعات چاپ نوع اثر
1 اصول مراقبت از بيمار دوگاس مترجمان: گروه آموزشي دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي 1367 ترجمه
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 The effect of expiratory rib cage compression before endotracheal suctioning on the vital signs پیامی، شیروانی، کاشانی، موسوس نسب IJNMR 2014 مقاله کامل مقاله کامل
2 Effect of cold application in combination with Indomethacin suppository on chest tube removal pain in patients undergoing open heart surgery پیامی ، دریایی ، موسوی نسب ، نوری زاده IJNMR 2014 مقاله کامل مقاله کامل
3 The process of nurses interpersonal conflict ميترا پيامي بوساري، ابراهیمی، عابدی، کندی Research journal of biological sciences 2009 مقاله کامل مقاله کامل
4 تبیین تجارب دهندگان زنده پیوند کبد: مطالعه کیفی قاسم بنیانی، میترا پیامی بوساری، قرخنده شریف مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 1395 چکیده مقاله چکیده مقاله
5 بررسی فاکتورهای خطر قلبی عروقی و سندرم متابولیک در جانبازان جنگ با بیماری استرس شریفی، انجم شعاع، پیامی، حیدری صومعه مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394 مقاله کامل مقاله کامل
6 بررسی تاثیر نجریک شنوایی با اوای اذان بر روند تغییرات سطح هوشیاری بیماران کمایی فاطمه مقدم، میترا پیامی بوساری، سقراط فقیه زاده مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 1394 چکیده مقاله چکیده مقاله
7 دیدگاه دانشجویان در رابطه با عملکرد آموزشی ، روابط بین فردی و ویژگی های شخصیتی مربیان بالینی دانشکده پرستاری الهه احمدنیا، تقیلو، پیامی، احمدنیا توسعه آموزش 1393 مقاله کامل مقاله کامل
8 بررسی وضعیت سازگاری عاطفی و اجتماعی جانبازان یک چشم نابینا پیامی، غفوری فرد ، حیدری صومعه پایش 1392 مقاله کامل مقاله کامل
9 تبیین تجارب پرستاران از تعارضات درون گروهی : مطالعه کیفی میترا پیامی بوساری ، حسین ابراهیمی، حیدر علی عابدی، فضل الله احمدی، تقیلو و حسین بافری مجله مراقبت پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391 چکیده مقاله چکیده مقاله
10 تاثیر سرما در ترکیب با شیاف ایندمتاسین بر مدت زمان نیاز به مسکن بعدی از خروج لوله قفسه سینه میترا پیامی بوساری ، ناهید دریایی، دکتر نورالدین موسوی نسب و دکتر اسکندر نوریزاده مجله مراقبت پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391 چکیده مقاله چکیده مقاله
11 تاثیر آرامسازی پیشرونده عضلانی بر استرس درک شده بیماران مبتلا به انفاکتوس قلبی امیر واحدیان عظیمی، دکتر محمد اصغری جعفر آبادی، میترا پیامی بوساری و محمد باقر کشافی مجله علمی پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391 مقاله کامل مقاله کامل
12 تاثیر مشارکت خانواده در مراقبت از بیمار بستری در بخش ویژه بر اضطراب صادقی ، پیامی ، موسوی نسب مجله مراقبتهای پیشگیرانه در پرستاری و ماماییی دانشگاه علوم پزشکی زنچان 1391 چکیده مقاله چکیده مقاله
13 تاثیر فشردن قفسه سینه در زمان بازدم قبل از ساکشن داخل تراشه بر اکسیژناسیون خون شریانی بیماران تحت تهویه مکانیکی یدالله شیروانی، میترا پیامی، سعید آقا کاشانی، نورالدین موسوی نسب مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391 چکیده مقاله چکیده مقاله
14 بررسی وضعیت سازگاری جانبازان محروم از یک چشم شهر زنجان و ارتباط آن با متغیرهای فردی منضور غفوری فرد، میترا پیامی ، علیرضا حیدری مجله مراقبت پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391 مقاله کامل مقاله کامل
15 ارتباط سطح سلامت عمومی با کیفیت خواب در مصدومین شیمیایی مبتلا به برونشولیت انسدادی سهیلا عباسی، سودابه مهدیزاده؛ میترا پیامی بوساری مجله طب نظامی 1391 چکیده مقاله چکیده مقاله
16 بررسی مشکلات پرستاران بالینی در زمینه آموزش به بیمار امیر واحدیان عظیمی، میترا پیامی بوساری، کیوان گوهری مقدم دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 1390 چکیده مقاله چکیده مقاله
17 تاثير ماساژ پشت بر تسكين در در بيماران IBS: بر اساس تئوري كولكاب ميترا پيامي بوساري مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايلام 1387 مقاله کامل مقاله کامل
18 تبيين تجارب پرستاران از علل و عوامل موثر بر تعارضات شغلي : مطالعه كيفي ميترا پيامي بوساري مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان 1387 مقاله کامل مقاله کامل
19 بررسي مقايسه اي روش تدريس سخنراني همراه با پرسش و پاسخ و روش TMTD بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان پرستاري ميترا پيامي بوساري مجله ايراين در آموزش علوم پزشكي اصفهان 1385 مقاله کامل مقاله کامل
20 تاثير تعويض سر سوزن بر عوارض موضعي واكسن هپاتيت ب ميترا پيامي بوساري فصلنامه پرستاري ايران 1383 مقاله کامل مقاله کامل
21 فرسودگي شغلي پرستاران شهر زنجان ميترا پيامي بوساري فصلنامه پرستاري ايران 1381 مقاله کامل مقاله کامل
22 فرسودگي شغلي و برخي عوامل مرتبط با آن در پرستاران زن ميترا پيامي بوساري مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان 1381 مقاله کامل مقاله کامل
23 بررسي وضعيت حمابت هاي اجتماعي و ارتباط آن با فرسودگي شغلي پرستاران ميترا پيامي بوساري مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان 1379 مقاله کامل مقاله کامل
مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 بررسی تاثیر فشردن قفسه سینه در زمان بازدم بر علائم حیاتی بیماران تحت تهویه مکانیکی میترا پیامی بوساری، یدا.. شیروانی، دکتر سعید آقا حسن کاشانی، دکتر نورالدین موسوی نسب iranian journal of nursing and midwifery research چکیده مقاله
2 بررسی تاثیر سرما در ترکیب با شیاف ایندمتاسین بر شدت درد بعد از خروج لوله قفسه سینه میترا پیامی ، ناهید دریایی ، نورالدین موسوی نسب، اسکندر نوریزاده iranian journal of nursing and midwifery research چکیده مقاله
3 ررسی تاثیر فشردن قفسه سینه در زمان بازدم بر فشار خون سیستول و دیاستول بیماران تحت تهویه مکانیکی میترا پیامی بوساری، یدا.. شیروانی، دکتر سعید آقا حسن کاشانی، دکتر نورالدین موسوی نسب پایش مقاله کامل
4 تاثیر مشارکت خانواده در مراقبت از بیمار بستری در بخش مراقبت ویژه بر اضطراب خانواده زهرا صادقی، میترا پیامی بوساری، دکتر نورالدین موسوی نسب مجله مراقبت پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مقاله کامل
5 تاثیر مشارکت خانواده در مراقبت از بیمار بستری در بخش مراقبت ویژه بر ااسترس خانواده میترا پیامی بوساری ، زهرا صادقی، دکتر نورالدین موسوی نسب مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مقاله کامل
عضویت در شورای نویسندگان
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از 1390 تا کنون
2 مراقبت مددجو محور 29/9/94 تا کنون
برگشت به صفحه کارنامه علمی