دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - زیبا اسلامبولچیلار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: زیبا اسلامبولچیلار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 فارسی کامل- مادری کامل- مادری
1 انگلیسی کامل کامل
1 آلمانی خوب قابل قبول
1 ترکی استانبولی کامل کامل
1 ترکی آذری کامل- مادری کامل- مادری
:: ::