دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - زیبا اسلامبولچیلار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: زیبا اسلامبولچیلار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 مطالعات بیوفارماسی و فارماکوکینتیک با استفاده از مدلهای حیوانی 1384
2 سنتز و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی تیومرها 1391
3 استفاده از تکنیک های کشت سلولی برای بررسی نفوذپذیری داروها 1391
4 استفاده از تکنیک SPIP برای بررسی نفوذپذیری داروها 1384
5 استفاده از روش Ussing chamber برای بررسی نفوذپذیری داروها 1391
6 تهیه و بررسی خصوصیات نانو امولسیونها و سیستم های خود نانوامولسیون شونده 1389
7 مطالعات همسنگی زیستی بر روی داروهای مختلف 1387
8 HPLC method development 1384
:: ::