دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - بهرام پرسه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهرام پرسه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دکتری مهندسی پزشکی-بیوالکتریک تربیت مدرس تهران ایران 1391
2 کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی-بیواکتریک صنعتی امیر کبیر تهران ایران 1375
3 کارشناسی برق-الکترونیک صنعتی اصفهان اصفهان ایران 1372
:: ::