Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
:: اعضا - فریدون حیدرپور ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دانشیار فریدون حیدرپور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 سنجش حجم تست ها و ظرفیت های ریوی و تست ظرفیت حیاتی سریعدر دانشجویان دختر تهرانی و مقایسه ان با دانشجویان دختر شهرستانی ورودی 84 دانشگاه علوم پزشکی زنجان احمد رضا ناهیدی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 85
2 بررسی میزان مصرف نمک در دانشجویان روزه دار در ماه مبارک رمضان و مقیایسه ان با ماه شعباندر سال 84 بهزاد مرادی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 84
:: ::