دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - حامد محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حامد محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كتاب‌هاي منتشر شده
# عنوان نگارندگان/مترجمان ناشر سال چاپ دفعات چاپ نوع اثر
1 درسنامه جامع سلامت در حوادث و بلایا اردلان- خانکه- مهرابی- نجاتی- معصومی- حاجبی- نکویی- یارمحمدیان-حسین زاده- جنیدی- سورانی- نصیری- محمدی مهر راوش 1395 1 تالیف
2 راهنمای عملیات بهداشت محیط در شرائط اضطراری حامد محمدی مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1390 تالیف
3 راهنمای مدیریت بهداشت محیط در شرائط اضطراری حامد محمدی مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1390 تالیف
4 میکروبیولژی آب وفاضلاب میترا غلامی -حامد محمدی حیان 1376 سه بار تالیف
:: ::