دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - حامد محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حامد محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 تصفیه آب
2 تصفیه فاضلاب
3 ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
4 مواد زائد جامد
5 کیفیت آب وفاضلاب
6 ارزیابی و مدیریت ریسک
7 تغییر اقلیم
:: ::