دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - رمضان فلاح


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: رمضان فلاح | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک rfv@zums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى www.zums.ac.ir
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل رمضان فلاح
آخرین رشته تحصیلى آمار زیستی
محل اخذ آخرین مدرک ایران
اطلاعات شغلی
محل خدمت
درجه علمی دکترا
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 982433440301-2
دورنگار
نشانی زنجان دانشگاه علوم پزشکی -دانشکده پزشکی گروه آمار و اپیدمیولوژی
کدپستی
صندوق پستی
شهر zanjan
کشور Iran
:: ::