دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - رقیه خرقانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: رقیه خرقانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی تجارب مادران نوزادان مبتلا به زردی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1390 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود شاهرود تکمیل شده 1390
2 بررسی تجارب مادران نخست زا از بارداری و زایمان در مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1390 رقیه خرقانی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود شاهرود تکمیل شده 1391
3 ارزیابی چک لیستهای بلوک زایمانی تکمیل شده -
4 بررسی دیدگاههای پرسنل بهداشتی درباره تنظیم خانواده در مراکز بهداشتی درمانی تهران و شاهرود در سال 1390 رقیه خرقانی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود شاهرود و تهران تکمیل شده 1391
5 بررسی کارایی روشهای کاهش آسیب در مراجعین به کلینیک ترک سیگار شهر تهران تکمیل شده -
6 بررسي الگوي مصرف دخانيات در بيماران مبتلا به اختلالات روانپزشكي بستري در مركز آموزشي، درماني و روانپزشكي رازي تکمیل شده -
7 بررسی عوامل موثر بر موفقيت سم‌‌زدايي و پيشگيري از عود در مراجعين به مراكز خود معرف بهزيستي بین سال های 86-84 تکمیل شده -
8 بررسي تاثير مشاوره با والدين سيگاري بر مواجهه شیرخواران با دود دست دوم سيگار بر اساس مقدار كوتينين ادرار و گزارش والدین دکتر اعظم بحیرایی- رقیه خرقانی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران تکمیل شده 1388
9 بررسی رابطه افسردگی و پره اکلامپسی در مراجعین به بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 89-1388 رقیه خرقانی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران تکمیل شده 1389
10 نیازسنجی یادگیری در دوره کارشناسی مامایی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1391 رقیه خرقانی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود شاهرود تکمیل شده 1392
11 بومی سازی نظام پایش ارزیابی خطرات بارداری و ارائه الگو بر اساس آن رقیه خرقانی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تهران تکمیل شده 1392
:: ::