دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - سایه سادات موسوی صاحب الزمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سایه سادات موسوی صاحب الزمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Randomized Trial of Psychological Interventions to Preventing Postpartum Depression among Iranian First-time Mothers li Fathi-Ashtian- Ahmad Ahmadi- Bagher Ghobari-Bonab- Mohammed Parsa Azizi- and Sayeh Moosavi Saheb-Alzamani internatinal journal of preventive medicine 2015 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 بررسی آمادگی يادگيری الکترونيک و ارتباط آن با متغير های جمعيت شناختی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی زنجان سایه سادات موسوی صاحب الزمانی- اعظم ملکی - سقراط فقیه زاده- سیما اوجاقلو - مریم نوروزی فصلنامه تو.سعه آموزش 1394 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
3 بررسی ارتباط حمایت اجتماعی درک شده در نخستین بارداری با رضایت از زایمان در زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی هما صادقی اول شهر-سایه سادات موسوی صاحب الزمانی-فرشته جهدی-لیلا نیسانی سامانی-حمید حقانی مراقبت های پیشگرانه در پرستاری و مامائی 1393 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 اثربخشی مداخلات روان شناختی بر اضطراب ،افسردگی پس از زایمان و وزن هنگام تولد نوزادان مادران نخست زا احمد احمدی-سایه سادات موسوی صاحب الزمانی-فرح قوامی-یعقوب شفیعی فرد-علی فتحی آشتیانی مراقبت های پیشگرانه در پرستاری و مامائی 1393 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 مداخله ي زودهنگام جهت كاهش افسردگي پس از زايمان و افزايش عزت نفس و رضايت زناشويي مادران باردار احمد احمدي - سايه سادات موسوي صاحب الزماني - علي فتحي آشتياني -سميرا مطيعي فصلنامه انديشه و رفتار روان شناسي باليني 1393 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 تأثیر آموزش شناختی رفتاری بر بهبود سلامت روان‌شناختی مادر و وزن نوزاد سایه موسوی صاحب الزمانی- محمد پارسا عزیزی- شراره عبد الخانی- ندا فراهینی- احمد احمدی پژوهش های کاربردی روان شناختی 1393 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::